Các loại hàng có thể gửi

Để tra cước các dịch vụ bưu chính chuyển phát trong nước, Anh/Chị vui lòng truy cập tại đây. Trang web sẽ cung cấp thông tin về cước tạm tính của các dịch vụ BCCP trong nước do VNpost cung cấp. Anh/Chị có thể so sánh cước của từng dịch vụ và lựa chọn gói dịch vụ phù hợp.

  • Quốc gia nơi hàng đến có chấp nhận mặt hàng này không?
  • Tôi có đang vận chuyển Pin Lithium không?
  • Hàng gửi có dễ cháy nổ không?
  • Tôi có cần giấy tờ phê duyệt khi vận chuyển mặt hàng này?
  • Có chất lỏng hay hàng dễ hỏng không?
  • Tôi đã đáp ứng các đủ quy định vận chuyển cho những mặt hàng này chưa?

Những loại hàng nào khách hàng có thể gửi?